Modern szennyvíztisztítás a fenntartható fejlődésért

Kütyü Magazin - 2020. szeptember 10.

A víz és a levegő az ember és a többi élőlény számára nélkülözhetetlen. A víz a Föld területének kétharmadát fedi le, azonban ennek mindössze két százaléka édesvíz, és sajnos e két százalékot is egyre több szennyezés éri. Az édesvizek védelme és tisztítása tehát alapvető érdek és közös feladat. Jelen cikkben azt vizsgáljuk, mit tehetünk ennek érdekében.

A vízszennyezések fajtái

A vízszennyezést többféleképpen definiálják, a legkomplexebb megfogalmazás szerint: A vízszennyezés általában emberi beavatkozás következményeként létrejött változás a víz biológiai, fizikai, kémiai összetételében, amely által a víz emberi fogyasztásra, felhasználásra alkalmatlan vagy korlátozott mértékben alkalmas lesz.

A szennyvíznek több típusa ismert:

 • ipari
 • mezőgazdasági
 • házi
 • intézményi
 • vegyes


A vízszennyezés körülbelül 50%-a ipari, 25%-a mezőgazdasági, a fennmaradó 25% pedig házi és intézményi eredetű.

A szennyezések fajtáit tekintve lehetnek fizikai, kémiai, biológiai (bakteriális) szennyezések.

Miért van szükség a szennyvíztisztításra?

A szennyezett vizekben sok élőlény életfeltételei romlanak, vagy akár teljesen lehetetlenné válnak, ezt meg kell akadályozni, illetve a már szennyezett vizek esetén lehetőség szerint helyre kell állítani, például a vizek oxigéntartalmának visszaállításával.

El kell távolítani többek között:

 • szilárd szennyeződéseket, például műanyag hulladékot
 • ásványi olajokat, zsírokat
 • tűz- és robbanásveszélyes anyagokat
 • radioaktív szennyeződéseket
 • mérgező gázokat
 • fertőző hulladékokat
 • savas és lúgos vegyi anyagokat
 • szerves és szervetlen anyagokat

Korszerű szennyvíztisztítási technológiák

A cél, hogy az összes káros és veszélyes anyag eltávolításra kerüljön a vizekből. Erre fizikai, biológiai vagy kémiai technológiák állnak rendelkezésre, melyek folyamatosan fejlődnek. A hatékonyságon túlmenően fontos, hogy mindezek vállalható költségekkel működjenek. A szennyvíztisztítás jelenleg három fázisban valósul meg. 

Az első fokozat a fizikai, mechanikai tisztítás, amely eltávolítja a nagyobb vízben úszó vagy lebegő anyagokat szűréssel, centrifugálással, ülepítéssel, sűrítéssel és egyéb módszerekkel.

A második fokozat a biológiai szennyvíztisztítás, amely a szerves vegyületek eltávolítására szolgál, mikroorganizmusok segítségével megy végbe.

A harmadik fokozat pedig a fizikai-kémiai tisztítás, amely a még megmaradt oldott és lebegő, környezetre káros anyagokat hivatott eltávolítani különböző eljárásokkal, szűréssel, ioncserével és hasonlókkal.

A Pureco olyan biológiai szennyvíztisztító technológiát fejlesztett ki, amelynek csekély a helyigénye, és költséghatékony alternatívát kínál kommunális és ipari célra egyaránt.

 

 

Vissza